Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Tin Buồn

BBT trang SPQN vừa nhận được tin buồn: Bạn Trần Sỹ, nguyên giáo sinh lớp Nhị 5 _ Khóa 11 vừa qua đời tại Tuy Hòa, Phú Yên. Lễ đưa tang sẽ được tổ chức vào 16 giờ ngày 27/7/2012.
BBT trang SPQN xin thông báo đến bạn bè xa gần và chân thành chia buồn cùng tang quyến; cầu xin cho hương hồn bạn Trần Sỹ được sớm siêu thoát nơi miền Cực Lạc.

Thành kính phân ưu.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...