Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Hình ảnh gặp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày ra Trường Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 6

                                                                                                             1969-2014 tại Thành phố Huế
                                       

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Hình ảnh Kỷ niệm 40 Năm ra Trường của Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn tại Thành phố biển Quy Nhơn

                   Ban Biên tập Trang Nhà cảm ơn Anh Vũ Hải Châu Khóa 10 Sư Phạm Quy Nhơn đã chia sẻ trên Youtube Clip Thầy Đặng văn Tháo đang phát biểu căn dặn những lời thật gần gũi thân thương với Anh chị em Cựu giáo sinh Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn trong buổi Họp mặt này .  
                                           
                                            
                                 
                                 


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...