Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

THƯƠNG NHỚ MẸ CHA

                                                                                                                  Hạc Ngàn

                                      
                     *( Ước gì ngày này mà mình có Mẹ ở bên nhỉ
                     Đã 60 năm chẵng bao giờ kêu được tiếng Mẹ ơi!)
                                       *****

Ánh hồng trĩu nặng chiều hôm
Trông vời thăm thẳm nẻo buồn mông mênh
Tha ma chiều lạnh buồn tênh
Dăm con nhạn trắng cuối ghềnh về non
Hơi sương chùng xuống lối mòn
Mẹ cha tịch lặng bãi cồn bơ vơ
Không gian mỏng tợ đường tơ
Phải đi trọn kiếp mới chờ gặp nhau
Dương trần ,âm cảnh lòng đau
Tiếng quyên trầm mặc,tiếng lau lách buồn
Thương cha nhớ mẹ vô cùng
Ân sâu nghĩa nặng đáp đền được chăng
Thuyền mơ chở nặng ánh trăng
Và bao nhung nhớ vết hằn tháng năm

                        *****

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...