Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

SƯ PHẠM QUI NHƠN KHÓA 7 HUẾ , Tháng 4/2018

Tiết mục văn nghệ :
NƯỚC NON NGÀN DẶM RA ĐI
Do đoàn văn nghệ SPQN SAIGON trình diễn .

SƯ PHẠM QUI NHƠN KHÓA 7 HUẾ , Tháng 4/2018

Anh Nguyễn văn Thức
Trưởng ban tổ chức

KHÓA 7 SƯ PHẠM QUI NHƠN _ Tháng 4/2018

Đoàn văn nghệ SPQN SAI GON trình diễn .

THỘNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC SƯ PHẠM QUI NHƠN TỈNH QUẢNG NGÃI

                                                                                         Nguồn : Bùi Thị Trâm
                                                                                                       Lê Trung Tiên


                                 TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI


                                                 


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...