Danh Sách các khóa

Lưu Ý: Ban Tổ chức Kỷ Niệm 2012 hiện đang tập hợp danh sách hiện nay của toàn thể Giáo Sinh các khóa, xin các anh chị vào trang “Danh Sách Các Khóa” để xem và kiểm tra lại các thông tin; nếu thông tin đã cũ, thiếu hoặc không chính xác xin vui lòng phản hồi lại cho anh Phan Quang Đán – 0987029948, email : phqudan@gmail.com

Tạm thời xin click vào đây để xem
  1. Danh Sách cựu giáo sinh các khóa từ 11 đến 13 (đã cũ)
  2.  DS cựu giáo sinh vùng Bắc Cali
  3. DS quí Thầy và bạn bè K8 
  4. DS cựu Giáo sinh Quảng Ngãi. 
  5. DS Tổng Hợp SPQN đang điều chinh  (Mới)
  6. DS Tổng Hợp GS SPQN cập nhật theo từng Địa Phương. (Mới)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...