Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

KÝ ỨC QUY NHƠN

                                                                              Lê Trầm Thanh ( K9 )
       
               

              Heo may vàng lá 

              Và em
              Tóc thu
              phai những sợi mềm nhiêu khê
              Bâng khuâng nhớ nẻo xưa về
              Mái trường Sư Phạm
              Trăng thề Quy Nhơn
              Sóng ôm Ghềnh Ráng dỗi hờn
              Thơ Hàn
              quyện khói thuốc vờn . Đêm say
              Hoàng hôn vừa chạm chân mây
              Giật mình.
              Ngày ấy rời tay xa vời
              Chỉ còn
              Kí ức đầy vơi
                  

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...