Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Sư Phạm Qui Nhơn Thành phố DA LAT

                                                                                           Nguồn : Anh Phan Cu

   Gặp gỡ
Ngày 11.12.2015, ngày đầu tiên của buổi họp mặt SPQN tại Dalat.


Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Sư Phạm Qui Nhơn Sai Gon với chủ nhật đầu tháng 12 _ 2015

                                                                   Nguồn ảnh : Chị Nguyễn Thy Tứ
                                                                                        Cô Châu thị Thanh Cảm

       
               


               

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...