Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Thơ của Thầy Đặng văn Bồn

          Hai bài thơ DẤU XƯA và ĐỒNG MÔN của Thầy ĐẶNG VĂN BỒN
( Lạc Như trích trong đặc san Sư Phạm Qui Nhơn Hải Ngoại 10 và 11 )
Hy vọng rằng, nơi thiên đường xa xôi . Vị Thầy kính yêu của 13 khóa Sư Phạm chúng ta vẫn mãi là một ngôi sao sáng và đầy hạnh phúc. Thân mến
                                                                                                                                      Lạc Như
         

DẤU XƯA 
Trường xưa biền biệt dặm ngàn 
Dấu xưa hoài vọng man man cỗ sầu 
Trăm năm đời dạt về đâu 
Giọt mưa vạt nắng một màu tóc phai 
Vườn trăng nội trú còn ai 
Sương mưa giăng lối tháng ngày mù sa 
Một trăng một bóng mình ta 
Buồn như nửa mảnh trăng già đồi xưa 
Đêm nghe sóng vỗ bãi bờ 
Bão giông đời bỗng mịt mờ trăng khơi 
Lô xô ba dập bảy dời 
Một màu mây nhạt cuối trời mênh mông 
Dấu xưa trường cũ còn không 
Xa xội xin gởi chút lòng buồn vui 
Người muôn phương có một người 
Nhớ nhau mùa cũ một trời sắc hương 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...