Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Cựu Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn _ Thành phố Quảng Ngãi

GIẤY MỜI HỌP MẶT CỰU GSSP QUY NHƠN TẠI QUẢNG NGÃI. RẤT MONG QUÝ ĐỒNG MÔN ĐỌC VÀ THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN GẦN XA...BLL CHÂN THÀNH CẢM ƠN!....
               

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...