SỔ VÀNG 2012

Lời Cám Ơn của Ban Tổ Chức 2012

Kính thưa quí Thầy Cô cùng toàn thể anh chị em CGS  SPQN.

Như thế là kỳ Đại Hội mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường SPQN đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả có được là nhờ vào sự tham dự đông đủ của quí Thầy Cô cùng bạn bè đồng môn từ khắp các tỉnh thành cũng như từ nước ngoài về; đặc biệt là nhờ sự ủng hộ đóng góp của các vị mạnh thường quân từ trong cũng như ngoài nước. Ban Tổ Chức 2012 chân thành cám ơn tất cả quí Thầy Cô, quí anh chị đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua bằng nỗ lực công sức hoặc tài chánh để chúng tôi có thể hoàn thành các công việc được giao phó.

Chúng tôi đặc biệt cám ơn anh chị Vân Được là chủ nhà hàng Trầu Cau Gia Định cùng các vị Mạnh Thường Quân có tên sau đã ủng hộ tài chánh trong ngày 1/7/2012


   - Bạn Lê Tư, K11 ở Mỹ ủng hộ 100 USD
   - Chị Phạm Thị Quỳnh Lâm ở Huế, 500.000 đồng
   - Anh Nguyễn Thành, K10, Saigon, 500.000 đồng
   - V/C Trần Minh Đình K11+Nguyễn Kim Phụng K12,  50 USD 
   - Anh chị Vân Được (chủ NH Trầu Cau Gia Định), 3.000.000 đồng
   - Anh Lê Trung Thận, K12, Saigon, 3.000.000 đồng
   - Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, K2, Nha Trang, 500.000 đồng
   - Anh Phạm Như Vạn, K8,  500.000 đồng
   - V/C Nguyễn Thị Vân, Tô Bá Tùng, K11, Qui Nhơn, 2.000.000 đồng
   - Anh Trần Đình Tín, K11, 2.000.000 đồng
   - Chị Đông Hơn, K11, 1.000.000 đồng
   - Anh Lê Trung Việt, K12, 1.000.000 đồng
   - Anh Võ Thành Chung (Chung Ái), Saigon, 2.000.000 đồng
   - Anh Tạ Văn Nam, K11, Saigon, 2.000.000 đồng
   - Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt , K9, Qui Nhơn, 500.000 đồng
   - Ban Liên Lạc SP Long An, 1.000.000 đồng
   - Thầy Tôn Thất Tạ, 500.000 đồng
   - Anh Trần Hiền Tuấn, K11, Quảng Ngãi, 500.000 đồng
   - Chị Bích Lệ, K11, Saigon, 1.000.000 đồng.

   - Chị Phạm Thị Sen, K2, Saigon, 500.000 đồng
   - Anh Phan Bá Chức, K8, Saigon, 1.000.000 đồng.
   - Phan Ánh Tuyết, Houston, Texas, Mỹ, 1.000.000 đồng 


Chân thành cám ơn.

Ban Tổ Chức

 
Ghi chú: Tổng số tiền thu được trong ngày này chưa được tổng hợp vào tổng kết bên dưới.


A/   BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ TÀI CHÍNH

            THÔNG QUA TỔNG KẾT TỪ ANH DŨ ( TBLL)  CHỊ SEN ( thủ quỷ ) và CHỊ ĐƯỢC (phát hành kỷ yếu )

            TỔNG THU:
   1. Chị Minh bàn giao lại cho chị Sen   :              8.166.000đ ( có biên bản bàn giao riêng)
   2. Số người dự tiệc: 242*250.000đ     :            60.350.000đ
   3. Sổ vàng                                            :           24.600.000đ ( chỉ tính sổ vàng ngày 1/7)
   4. Phát hành kỷ yếu                             :           29.100.000đ (291 *100.000d /quyen )

TỔNG THU:                                                  122.216.000
           
TỔNG CHI:                                                        
  
   1. Chi cho buổi tiệc 1/7                       :            79.347.000đ (Tất cả các khoản chi : tiêc+âm nhạc+quay phim+và các khoản linh tinh khác...)
   2. In 801 quyển kỷ yếu                        :            62.000.000đ

TỔNG CHI:                                                         141.347.000đ

LẤY TỔNG THU – TỔNG CHI  (+122.216.000đ)- (-141.347.000đ) = -19.131.000đ
                                                          
            B/      PHÁT HÀNH KỶ YẾU

  1. Tổng số phát hành 291 quyển * 100.000đ= 29.100.000đ
  2. Biếu cho quý Thầy và các mạnh thường quân ký sổ vàng từ 500.000đ trở lên là 85 quyển ( vào ngày 1/7 )
  3. Anh Nguyễn Dũ nhận thêm15 quyển để dành biếu cho trường ĐHSPQN và quý Thầy còn thiếu là 15 quyển
 Tổng số phát hành: ( 291+85+15= 391 quyển)
 Vậy số kỷ yếu còn lại:                    410 quyển.

Tổng Kết : ( số tiền quỹ còn nợ)                      -19.131.000đ
                    Số kỷ yếu còn tồn  + 410 quyển ( lưu kho tại nhà chị Được) nhà hàng trầu cau Gia Định.
Xin được sơ kết thông báo cho trưởng ban ( anh Chuyển) và anh chị trong ban tổ chức tạm  biết sơ bộ trước khi có cuộc họp chính thức
 *Viết thêm  A chị nào hoặc các tỉnh có nhu cầu mua thêm xin tạm thời liên hệ nơi chị Được 298 Nguyễn văn Đậu nhà hàng Trầu cau Gia Định để mua và số tiền phát hành tiếp sẽ chuyển về nơi chị Sen ( thủ quỷ )

* Viết thêm :  Số kỷ yếu tặng cho mạnh thường quân ký sổ vàng từ 500.000đ trở lên cho tất cả anh chị đã ký sổ vàng từ kỳ họp mặt lần thứ 13 đến ngày 1/7
 Danh sách Mạnh Thường Quân đóng góp hỗ trợ việc tổ chức ngày hội Kỷ Niệm 50 Năm Thành LậpTrường Sư Phạm Qui Nhơn 2012

Số TT
Họ và Tên
Khóa
Ủng Hộ
1
Thầy Hoàng Hy

1.000.000 đ
2
Thầy Nguyễn Dũ

1.000.000 đ
3
Thầy Đàm Khánh Hỷ

500.000 đ
4
Thầy Dương Quang Phùng

1.000.000 đ
5
Thầy Bùi Thường   

1.000.000 đ
6
Thầy Tôn Thất Tạ   

1.000.000 đ
7
A. Nguyễn Văn Cang
K3
1.000.000 đ
8
A. Lê Văn Duy
K3
1.000.000 đ
9
A. Cao Văn Tường
K3
1.000.000 đ
10
C. Nguyễn Thanh Bình
K11
500.000 đ
11
C. Phan Thị Quới
K9
1.000.000 đ
12
A. Đoàn Ngọc Thành
K13
1.000.000 đ
13
C. Kiều Ninh
K4
500.000 đ
14
C. Trần Thị Ren
K11
1.000.000 đ
15
C. Nguyễn Thị Hòa
K5
500.000 đ
16
C. Lương Thị Kết
K13
500.000 đ
17
C. Đàm Phước Lương
K11
500.000 đ
18
C. Lê Thị Xuân Đài
K11
200.000 đ
19
C. Đặng Thị Diệp
K5
500.000 đ
20
C. Trần Thị Bạch Tuyết
K4
500.000 đ
21
A. Trình Hữu Phú
K12
500.000 đ
22
C. Bùi Thị Lệ Dung
K13
500.000 đ
23
A. Trương Việt Hân
K3
500.000 đ
24
A. Nguyễn Quang Vinh
K8
500.000 đ
25
C. Lê Minh
K12
500.000 đ
26
Thầy Đoàn Việt Tuyền
USA
500.000 đ
27
A. Hứa Từ Đàm
K9
1.000.000 đ
28
A. Võ Ngọc Chuyển
K12
5.000.000 đ
29
C. Nguyễn Tấn Diệu Minh
K7
1.000.000 đ
30
A. Huỳnh Kim Thạch
K11
1.000.000 đ
31
C. Nguyễn Khoa Diệu Thơ
K5
1.000.000 đ
32
C. Nguyễn Thị Tằm
K5
500.000 đ
33
A. Hồ Văn Ba
K1
500.000 đ
34
A. Lê Nam
K3
500.000 đ
35
Thầy Lê Ngọc Linh        

1.000.000 đ
36
Thầy Lê văn Cửu
SPSG
1.000.000 đ
37
38 
39
40
41 
42 
43
44
45
46
C. Châu Thị Thanh Cảm
A. Huỳnh Văn Học
A. Quảng Đình Tú
C. Mộng Trâm 
A. Võ Thủ Tịnh 
C. Ung Đoàn Thị Hải 
C. Huỳnh Thị Nguyệt Ánh
C. Lê Thị Minh Loan 
A. Nguyễn Tấn Đông
C. Ng. Thị Thanh Hường
401 XVNT, F24, B.Thạnh 
K11 
K7 
K11 
K6
K11 
K7
K8
K6
K9 

K8
500.000 đ
3.000.000 đ
2.000.000 đ
1.000.000 đ
1.000.000 đ 
500.000 đ
500.000 đ
500.000 đ
2.000.000 đ 

1.000.000 đ 

Ngoại Tệ

Số TT
Họ và Tên                      
Khóa
Ủng Hộ
1
A.    Trần Đại
K11 – San Diago
100 USD
2
3
A.    Hồ Văn Phúc
A. Đào Thế Vượng
K12 – Cali, USA
K11- USA
100 USD
50 USD

Ủng Hộ bằng Dịch Vụ:

- Thầy Phan Thâm ủng hộ chi phí quay Video và thực hiện 1 DVD nhân chuyến về thăm Trường cũ với giá trị 4.000.000 đ

Tổng cộng tiền mặt thực nhận : 42.700.000 đồng và 250 USD

Và dưới đây là DS Mạnh Thường Quân đã đăng ký đóng góp và sẽ chuyển tiền đến ban Tổ chức sau

Số TT
Họ và Tên
Khóa
Ủng Hộ
1
A. Nguyễn Văn Hòa
K11
5.000.000 đ
4
A. Trần Trung Mậu
K5
500. 000 đ

Ban Tổ Chức ngày Kỷ Niệm 50 Năm Thành LậpTrường Sư Phạm Qui Nhơn 2012 chân thành cám ơn Quí Thầy cùng Quí Anh Chị. Danh sách bổ sung sẽ được cập nhật thường kỳ tại thẻ “Sổ Vàng 2012” trên đầu trang chủ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...