Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Kỷ niệm xưa

          
Ban biên tập mến
Hồi trước năm 1975 hằng năm Bộ Giáo dục thường tổ chức những khóa tu
nghiệp đăc biệt cho thầy cô giáo
Tháng 5
năm 1972 Ty Tiểu học Quảng Nam cử tôi và Anh Từ Tấn Lư đi tham dự khóa Tu

nghiệp ở Vũng Tàu,Nhưng vì mưa bão dữ dội,nên tổ chức không thành
Đến năm 1973 Tôi và Anh Trần Diên được cử học khóa mới tại đường Lê
Thánh Tôn SàiGòn (Khóa 66). Khi đó tôi có gặp một số Anh em SPQN ở các
tỉnh khác cùng tham dự ,nhưng nay không còn nhớ rõ
Vừa rồi Anh Khoa K6 ở QNgãi có đt hỏi tôi còn ảnh kỷ niệm không- Cho
Anh xin vài tấm Luôn tiện ,Tôi nhờ Anh An và BBT diễn đàn SP post lên
,để các anh chị nào trong Khóa 66 ấy (Mà mất ảnh kỷ niệm) ,muốn có
thì sao lại

Chúc Anh em vui,vẻ ghi lại một DẤU CHÂN KỶ NIỆM

                                                                                                                                              Hạc Ngàn

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...