Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

NHỚ LỚP NHẤT NIÊN BỐN !

                                                                                                         Đặng Nam Phương


                              Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
                     Nhớ thời áo trắng tuổi hoa mơ
                     Thời của hồn nhiên thời trong sáng 
                     Đầy vui đầy mộng đầy vu vơ.

          Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
          Nhớ thầy nhớ bạn nhớ trường xưa
          Nhớ kỷ niệm vui buồn sách vở
          Nhớ hoài nội trú những chiều mưa.

                      Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
                      Biển xanh cát trắng sóng trùng khơi
                      Nhớ quá đi thôi thời thơ ấy
                      Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi..!

                                                                                            Đặng Nam Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

TIN BUỒN

                 
                       
           
     

     BBT/ Sư Phạm Qui Nhơn. Blogspot.com THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng anh Nguyễn Chí Thành và tang quyến. Nguyện cho hương linh Bà yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng (nguồn: anh Nguyễn Chí Hải K8).
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...