Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tin Buồn

                 Quý Thầy cô cũ 
                 Ban Liên lạc Cựu Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn 
                 Ban Biên tập Trang nhà spqn.blogspot.com
          Vừa được tin Anh Trương Khắc Rê , cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn _ Khóa 5 đã từ trần ngày 04-06-2014 tại Thành phố Ban mê thuột .
          Thành kính chia buồn cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh Anh Trương Khắc Rê sớm siêu thoát về cõi Niết bàn .
                               
                          
ACE Cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn Thành phố Buôn mê thuột với những nén hương chia buồn cùng tang quyến

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...